مدارک لازم جهت خرید ملک

• گواهی سند ثبتی ملک یا اطلاعات روستا/محله، جزیره، قطعه، ساختمان، واحد مستقل
• ترجمه کارت شناسایی یا پاسپورت که توسط دفترخانه تایید شده
• “گواهی ارزش واقعی املاک” ملک که از شهرداری شهرستانی که ملک در آن واقع شده گرفته میشود
• اگر ملک خریداری شده ساختمان یا واحد مستقل باشد (واحد مسکونی، دفتر کار و مانند اینها) بیمه نامه اجباری زلزله
• 1 قطعه عکس خریدار ملک و 2 قطعه عکس فروشنده ملک (عکسها باید در طی 6 ماه گذشته گرفته شده و در ابعاد 6×4 باشند)
• مترجم رسمی که از طرف کمیسیون عدالت قضایی منطقه تعیین و انتصاب شده برای آن طرف معامله ای که به زبان ترکی مسلط نیست
• درصورتیکه در معامله طرفین و یا یکی از آنها به نمایندگی حضور دارد گواهی مربوط به نمایندگی الزامی است (وکالتنامه با تایید دفترخانه)
• اگر انجام معامله با وکالتنامه ای که در خارج از کشور تنظیم شده موردنظر باشد، لازم است وکالتنامه در قالب تنظیم شده توسط کنسولگری های ترکیه باشد