مراحل خرید ملک در ترکیه

• اطلاعات مناسبترین ملک با بودجه و درخواستهای خود را از کارشناسان ما در زمینه املاک دریافت خواهید کرد.
• هنگام ورود به هریک از فرودگاههای بین المللی استانبول که از 303 نقطه پروازی مختلف در دنیا براحتی میتوانید به آن دسترسی داشته باشید، توسط کارشناسان ما از شما استقبال خواهدشد. 303 .
• در تور رایگان پروژه که با ماشینهای VIP مخصوص شما برگزار میشود کارشناسان ما شما را همراهی میکنند. . .
درصورتیکه بخواهید در استانبول اقامت کنید کارشناسان ما در این خصوص به شما کمک خواهند کرد. . .
• درصورتیکه بخواهید در استانبول اقامت کنید کارشناسان ما در این خصوص به شما کمک خواهند کرد.
• با آماده شدن قرارداد فروش ملکی که مورد پسند شما واقع شده پیش پرداخت، پرداخت خواهدشد.
• برای آماده سازی مدارک لازم جهت انجام معامله فروش در اداره ثبت به شما کمک خواهیم کرد.
• پس از انجام امضاهای متقابل در اداره ثبت شما صاحب ملک خواهیدشد.