مشاوره تابعیت

تابعیت ترکیه که اعتبار جهانی دارد از اهمیتی استراتژیک برخوردار است. با سرمایه گذاری در ترکیه هم امکان درآمد بالا و هم فرصت دریافت امتیاز تابعیت را خواهید داشت. شرکت سهامی سرمایه گذاری املاک و مستغلات İnvesto Global با مشاوران متخصص و باتجربه خود در زمینه اخذ تابعیت پس از سرمایه گذاری بصورت رایگان در خصوص پیگیری فرآیند دریافت تابعیت به شما خدمات مشاوره ارائه میدهد. درصورتیکه بخواهید پس از 3 درخصوص فروش دوباره نیز میتواند به شما کمک کند. (لینک به درباره تابعیت)