مشاوره حقوقی

با هدف ارائه امن ترین سرمایه گذاری به شما و برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف بهمراه پیگیری و به نتیجه رساندن این روند با حضور وکیل، شرکت سهامی سرمایه گذاری املاک و مستغلات İnvesto Global بصورت رایگان به شما خدمات مشاوره حقوقی ارائه میکند که کنترل کلیه روندها و فرآیندهای اداری مراجعات مربوط به درخواست تابعیت را دربرمیگیرد. . .