ویژگیهای استانبول

استانبول که در دنیا نظیر آن دیده نشده، از مساجد، قصرها، پارک ها و عمارت هایی که با ساختار تاریخی و فرهنگی خود بر روی قاره های آسیا و اروپا چشم ها را بخود خیره میکنند میزبانی کرده، با تاریخ هزاران ساله خود مهمترین پایتخت تاریخی و فرهنگی جهان است. استانبول با سود 116درصدی که در 5 سال اخیر برای سرمایه گذارانش به ارمغان آورده با تشکیل 56% از حجم تجارت خارجی ترکیه که معادل با 130 کشور است ثابت کرده که مهمترین مرکز تجارت در دنیا است. استانبول ابرپروژه هایی مانند فرودگاه استانبول که بزرگترین فرودگاه دنیا است، کانال استانبول که با بودجه غول پیکرش یکی از مهمترین پروژه های جهانی است، مرمره که آسیا و اروپا را در زیر دریا به هم اتصال داده ، تونل اوراسیا و پل یاووز سلطان سلیم که با اتصال قاره های اروپا و آسیا به یکدیگر در ایجاد مهمترین شبکه لجستیک و تجاری دنیا مشارکت دارد، مرکز مالی استانبول که پس از تکمیل یکی از مهمترین مراکز مالی دنیا خواهد شد، را درخود جای داده است. استانبول که دارای بیش از 15 میلیون جمعیت خارجی است و سالانه پذیرای بیش از 10 میلیون توریست است، مهمترین مرکز گردشگری دنیا است. با ایاصوفیا که 1500 سال است که تاریخ دنیا را روشنایی می بخشد، برج گالاتا که 700 سال است که یکی از بلندترین نقاط استانبول است و با کیزکوله سی که 1000 سال است زیبایی بی نظیر تنگه را رقم زده با الهام از قدرت تاریخی خود از مبتکرانه ترین پروژه های املاک و مستغلات میزبانی میکند. استانبول همانطور که به ارزش پروژه ها و سرمایه گذاری ها می افزاید، شهری است که بیشترین درآمد را برای سرمایه گذاران خود ایجاد میکند.

. .

. . .

. . . .